Yugglr

Vi är ett IT-Konsultbolag

Vi är en genuin IT-konsult med stort engagemang och fokus på er affärsmässiga framgång. Låt oss hjälpa er att skapa framtidssäkra IT-lösning med er verksamhets framgångar i fokus.

Varför Yugglr?

Vi är ett svenskt bolag och våra medarbetare har en mångårig, bred och gedigen erfarenhet från såväl marknadsstrategiskt varumärkesarbete i syfte att driva trafik till e-handelsplattformar, landningssidor och hemsidor till regelrätt systemutveckling och arkitektonisk strategi. 

Säkra och tillförlitliga IT-lösningar

Våra konsulter kommer från ledande positioner hos de större strategi- och IT-konsultbolagen. Vi erbjuder allt ifrån arkitektur, planering och utveckling till implementation och onboarding.

En framtidsinriktad och flexibel IT-konsult

Vi tillhandahåller en rad olika tjänster – standardiserade såväl som specialanpassade. Vi erbjuder allt ifrån uppgradering och förvaltning av system till arkitektur, strategi och utveckling av unika och verksamhetsanpassade system.

Stora besparingar och avkastning på alla investeringar

Genom vår unika expertis hjälper vi våra kunder att öka sin försäljning, effektivisera processer och stärka sitt varumärke. Till vår hjälp har vi tekniskt kunnande, unika analysverktyg och omfattande erfarenhet av utveckling och varumärkesbyggande arbete i digitala kanaler.

VI ÄR VANA VID ATT HÅLLA MÅNGA BOLLAR I LUFTEN

Våra tjänster

Vi utför allt ifrån isolerade utvecklingsuppdrag till uppgradering av befintliga system och förvaltning till att äga och projektledaa hela projektet. Nedan följer ett antal exempel på några av våra mest frekventa uppdrag och kompetenser: Låt oss hjälpa dig att förverkliga ditt digitala potential!

Miсrosoft

SharePoint

Med utgångspunkt från den mångsidiga SharePoint-plattformen och Office 365 är vi dedikerade SharePoint-utvecklare. Vi använder SharePoint för att skapa kostnadseffektiva verktyg och smidiga implementationer av lösningar för dokumenthantering, intranät och kunskapsförmedling.

Molnstrategi

Vi erbjuder strategisk expertrådgivning för att effektivt nyttja molnbaserade tjänster och datalagring. Användningen av molnbaserade lösningar är ständigt ökande och utgör en avgörande komponent i den digitala transformationsstrategien.Våra erfarna konsulter gör en genomgripande analys av kundens specifika behov och målsättningar. Mot bakgrund av analysresultat hjälper vi till med att välja rätt molnleverantörer, tjänster och distributionsmodeller. Hänsyn tas alltid till kostnadsoptimering, säkerhet, efterlevnad och skalbarhet, vilket säkerställer att kunden utnyttjar hela potentialen med molndatorteknologi samtidigt som de minimerar sina risker. Vi hanterar migrationen av befintliga applikationer och data till molnet, optimerar prestanda och resursallokering.

Intranet

Förutom att utveckla nya och vidareutveckla existerande intranät, erbjuder vi vårt egenutvecklade “out-of-the-box” intranät. Syftet med denna plattform är att snabbt och effektivt komma igång med ett stabilt och driftssäkert intranät som tillgodoser alla basala krav på funktionalitet. Om er verksamhet kräver specialutveckling av funktionalitet eller unika integrationer mot intranätet erbjuder vi naturligtvis strategi, arkitektur och systemutveckling på konsultbasis. På så sätt anpassar vi och framtidssäkrar intranät med alla de funktions som krävs för att stödja samtliga organisatoriska processer. Våra systemutvecklare har bred och djuplodad erfarenhet av flertalet förekommande plattformar.

Förvaltning

Yugglr förvaltar system som vi antingen själva utvecklat åt våra uppdragsgivare eller plattformar som andra leverantörer har tagit fram. Vi arbetar efter en förvaltningsmodell som säkerställer våra kunders behov av att underhålla, vidareutveckla och hålla sina lösningar framtidssäkra. Vår erfarenhet av systematisk systemförvaltning är både bred och djuplodad. Bland våra förvaltningskunder märks exempelvis Försvarsmakten och Arla. 

Apputveckling

Vi utvecklar mobilappar som bistår såväl mindre uppstartsföretag som stora internationella organisationer i deras affärsprocesser. Vi designar och utvecklar native-appar för Android- och iOS-plattformerna för bästa prestanda och stabilitet. Våra apputvecklare besitter en djup kunskap och förståelse för användningen av maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) – något som krävs för att kunna konstruera banbrytande mobilapplikationer.

Konsulter

Även om vi helst “äger” hela projektet och, likt en byggherre, levererar allt från ax till limpa med garantiåtaganden för såväl leveranstider, kvalitet och driftsäkerhet, erbjuder vi även traditionell resurskonsulting. Våra duktiga konsulter hanterar de flesta plattformar och utvecklingsprinciper. Några exempel är PHP, Azure, Drupal, iOS, Android, Laravel, SharePoint, React, Asp.Net, Flutter, WordPress, Wix och Angular.

FRAMTIDSSÄKRA TEKNISKA PLATTFORMAR

Vanligt förekommande plattformar

När du står inför ett tekniskt vägval är det viktigt att fatta rätt beslut. Vi har en bred teknisk kompetens och erfaret av marknadens bästa plattformar. Vi bistår er i att fatta rätt beslut som både stödjer de affärsmässiga målen och är tekniskt framtidssäkert. Här kan du se några av de vanligast förekommande tekniska system och plattformar vi arbetar med.

Drupal

Många hemsidor, intranät och e-handlesplattformar lever kvar i förlegade versioner av Drupal. Konsekvensen av detta är dels att Drupal inte längre tillhandahåller hjälp/support för dessa versioner och dels att funktioner kan upphöra att fungera utan förvarning. Som experter på Drupal med mångårig erfarenhet av såväl utveckling och migrering som versionsuppgradering, kan vi erbjuda ett standardpaket där vi lyfter er plattform från tidigare versioner till den senaste.

WordPress

Vi har långerfarnhet av WorkPress och utvecklar och förvaltar många av våra kunders webbar i WordPress.
Oavsett om du behöver en enkel blogg eller en gigantisk företagswebbplats, så finns vi där för att hjälpa dig inte bara igång utan att vidare utveckla siten tillsammans mer er.
WordPress är världens mest populära plattform och driver 43% av alla webbplatser på planeten just nu.

Microsoft

Våra grundare har en gedigen bakgrund från Microsoft. Därför är det naturligt för oss att arbeta med hela deras plattformsportfölj – från Azure, Office 365, SharePoint, Dynamics 36, AI, Copilot. Vi har även konsulter som är experter med djuplodad erfarenhet och expertis inom bl.a. C# och SQLserver. Yuggler har erfarenhet från en rad olika Microsoft-projekt och står fullt rustade för att hantera utmaningar på alla nivåer. Vi förstår att varje företag har sina unika behov och affärsmässiga utmaningar. Våra konsulter arbetar alltid nära och transparent med uppdragsgivaren för att möta samtliga krav inklusive optimering av prestanda.

Upplevelse och kunskap

Digital Marknadsstrategi

Vi hjälper våra uppdragsgivare att förverkliga sina högt satt mål och nå sina marknadsstrategiska prognoser. Oavsett om det handlar om att öka försäljningsresultatet i en E-handel, generera fler besökare till hemsidan eller att positionera ert varumärke som marknadsledande använder vi SEO (Search Engine Optimization), UX-design och analys av besöksstatistik via GA4 (Google Analytics) för att förbättra de affärsmässiga resultaten.

GA4 – Analys

Få har undgått att Google Analytics versionsuppgraderar till 4.0. Innebörden av detta är att Google inte längre kommer att erbjuda support och/eller vidareutveckling av tidigare versioner. Det centrala i uppgraderingen handlar inte om att byta till en nyare version av GA, utan att sätta upp alla mätpunkter för att kunna automatisera rapporter med rätt KPI:er. I arbetet ingår också att göra en strategisk överblick och analys av hur väl de befintliga KPI:erna möter marknads- och försäljningsorganisationernas krav på analysbar data för att successivt utveckla varumärke och försäljning.

UI/UX Design

Vi är experter på intuitiva och pedagogiska gränssnitt. Med en strategi som är en steg-för-steg-guide och användbarhetsstudier skapar vi det optimala gränssnittet för våra kunders behov. Oavsett om det handlar om en e-handel som ska maximera varukorgens innehåll eller ett administrativt verksamhetsstöd, skapar vi den mest engagerande användarupplevelsen. Forskning och utveckling utgör grunden för all modern design. Användarkännedom, pedagogik och logik är centrala delar i vårt UX-arbete. Inledningsvis skapar vi ett flödesschema som tydligt tar användaren/kunden genom hela systemet, appen eller webben. Därefter skapar vi en interaktiv prototyp som används för användarutvärdering där en testgrupp med representanter från den faktiska målgruppen får utvärdera gränssnittet. Avslutningsvis skapar vi det frontend som implementeras ovanpå backend-systemet.

E-handel

Vi hjälper våra uppdragsgivare med utveckling av system som optimerar och tillgodoser er affärsidés behov. Vi tillgodoser allt ifrån produktion och distribution av redaktionellt material, marknadsföring genom hemsidor, uppsättning av kampanjrelaterade ladningssidor och mailkampanjer med “lead magneter”, till komplexa plattformar för e-handel med integration mot kringliggande system (ekonomi, lagerhantering etc.) Inom E-handel arbetar vi även med optimering av befintliga plattformar för att driva merförsäljning (ökad basket size) och förbättra de underliggande systemens prestation och därigenom optimera svarstiderna för att minimera riskerna att tappa kunden på kundresan.

KUNDREFERENSER

Vad säger våra kunder

Det kan benämnas som “Kundnytta” eller “Kundfokus,” och för oss är dessa begrepp synonyma. Våra kunder har specifika mål och uppgifter som de vill uppfylla med hjälp av IT. Oavsett om kunden har en enda anställd eller tusentals, är vårt engagemang detsamma i allt vi företar oss. Kunden är i centrum för vår verksamhet!

Försvarsutbildarna

Vi är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret. Vi har engagerat Yugglr som leverantör under flertalet år och har alltid varit mycket nöjda med deras leveranser.

Gratum Welth Management AF

Vi har anlitat Yugglr vid flera tillfällen som IT-leverantör bl.a. för framtagande och underhåll av vår webbsite. Vi är väldigt nöjda med Yugglrs och snabba leveranstider och kostnadseffektivitet. Vi kan varmt rekommendera Yugglr.


Plattformar vi jobbar med


Hur kan vi hjälpa dig att nå era affärsmässiga mål?

Tveka inte att höra av dig. Vi finns till för dig!

Our Services

We create Best Digital Products

Fusce dignissim blandit justo, eget elementum risus tristique. Nunc lacus lacus, sit amet accumsan est pulvinar non. Praesent tristique enim lorem.

UX/UI Design

Fusce dignissim blandit justo, eget elementum risus tristique. Nunc lacus lacus, sit amet accumsan.

Brand Identity

Fusce dignissim blandit justo, eget elementum risus tristique. Nunc lacus lacus, sit amet accumsan.

Marketing & SEO

Fusce dignissim blandit justo, eget elementum risus tristique. Nunc lacus lacus, sit amet accumsan.

Web Development

Fusce dignissim blandit justo, eget elementum risus tristique. Nunc lacus lacus, sit amet accumsan.